Om klubben

SMK Sundsvall
bildades någon gång under 1920/30 talet som en utbrytning från Medelpads Automobil- och Motorcykelklub​b MAMK och har sedan dess varit mer eller mindre aktivt.

SMK Sundsvall idag består av över 150 medlemmar, många som är aktiva funktionärer och även många aktiva förare inom olika sportgrenar.


Medlemsavgifter SMK Sundsvall

Junior 125 kr/person
Senior 200 kr/person
Familj 300 kr/familj som bor på samma adress

Klicka på "Sök medlemsskap" för att bli medlem eller "Förnya medlemsskap" för att förnya ditt medlemskap ytterligare ett år.


Styrelse

  • Ordförande - Jenny Lindström
  • Sekreterare - Gunn-Marie Solander
  • Kassör - Per-Erik Norbäck
  • Ledamot - Iris Backberg
  • Ledamot - Anders Sjöholm
  • Suppleant - Fredrik Bergqvist
  • Suppleant - Kjell Bengtsson

Valberedning - Per-Erik Axehult, Kaj Svensson
Mail: axehult@me.com

Revisorer - Lennart Brandström, Ronny Hyrskylathi

Strategi-grupp 2024
Anders Smedsaas
Anders Sjöholm
Perra Norbäck
Per-Erik Axehult
Anna Axehult
Jenny Lindström
Kontakt: smedsaas@telia.com

Funktionärs-presentation

Vi är stolta över våra förare som utövar olika sportgrenar, likaväl som vi är stolta över våra eminenta funktionärer som är med på arrangemang.

Fyll i respektive formulär här nedan. Förare presenteras sedan på respektive sportgren och funktionärer får en egen flik. 

Funktionär